Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
تقدیم به بازماندگان، اقارب ودوستان آن هموطنان عزیزی که روزجمعه گذشته طی تصادف موترشان باموترهای سربازان مزدور ومتجاوزامپریالیست ها درمکروریان چهاربه شهادت رسیدند

 

 

افتخاربرشورشگران شجاع کابل

 

 

کوچه ها خاموش ومیدان خالی ازشوروشعف

ابر در پیرایه یی مهتاب می پیچد به خود

دامن خاکین صحرا سردوساکت خفته است

چهره یی سنگین خاراچین خشم افگنده است

گوش گوشی میکند پیک صبا با خاش وخس

"قلب این مردم زخشم وانتقام آگنده است"

 

♦♦♦♦

 

بازاین دریا هوای عشق طوفان کرده است

بازطغیان میخزدبرقلب نا آرام او

چنگ عنقا برستیغ صخره مینشیندزغیظ

باد می ریزد به جان سردخاموشی شرر

موج ها برساحل صامت سایند بیدریغ

هندوکش برخویش میلرزدزخشم دیرپا

میخ بردیوارمیگویدوداع با بند تیغ

 

♦♦♦♦

 

لیک من ترسم که این آتش فشان انتقام

مثل خشم بشکه یی باروت نابینا بود

خط سرخی برجبین کهکشان ای دوستان

زانکه شهرعشق وخورشیددورازاینجابود.

 

داود شفق- 2 اگست 2010