Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ

 

بیاد رفیق داود سرمد سخنورخلق وسخنسرای انقلاب

 

"سرمد" تلالوئی ازشفق سرخ

 

ای یار مدرسه

جای تو خالی است

وین جلکه بی صدای تو

درپنجه ئی سکوت

پا میکند دراز.

مژگان نسترن

نمناک میشود

چشمان مست شقایق

دربامداد سرد

جای کرشمه میخزددرپرده های غم

میخک بجای رقص

افتد بپای خار

♦♦♦

هان ای رفیق راه

مارا قراربود

زین بیشه های غم

درین شامگاه سرد

یکجا سفر کنیم

♦♦♦

ای یار میکده

جام تو خالی و

جایت تهی زتست

یاد تو نقش سنگ و

این قلب پرزدرد

فریاد میکشد

یادت گرامی باد

 

د. شفق

25 عقرب 1391

حیرخانه مینه - کابل