Monday, 30/03/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی
јی ی ی ی ی ی юی ی

13ی ی

ی یییی

ی ی(ی)

ی.

 

 

 

ی "ی ј ی(ی) " ی" ی ی ی 19 یѐ ی ی ی Ӂ ی ی ی(ی) . ی ی ی:

 

ی ی !

ی یۀ یی ی ی(ی) ی ی یی ی ی ی ǡ ی ی ȡ ی ی ޡ ی ی ییی یʡ ی یی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی. ی ( ǁی) ی ی ی ی ǁی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ѐی ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی یی یۀ ی - ییی ی ی ( ی- )

.
ݘیی ی ی ی() "یی ی ی ی" ی ѐ. ی یی ی ی ѐ .

یی Ԙ ی ی یی- ی ی ی ی ی јی یی ی یی.

ی ی ی(ی) یی ی: 1996 2006( Ԙ јی یی ی )2006 2008(یی Ҙ ی ی ی - یی) ی(ј ی ی() ͘ ی ی ی Ӂ ѐ ی ǘ ǡ ǘی ѐ یی ی). ی (ی) ی ی یی:(ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی). ی ییϘ Ҙ ʿ ی ѐ یی ی ی ی یј ی ی() ی ی یҍ یј ی ی یی ʿ

یی ی(ی) ی یی ی ی ȡ یییǘ ی. ی(ی) یϘ ǁی ی ی()یی ی2006 ϡی ی ی 2006 یی ј" "ی ی Ԙ .

ی ی ی ǘ јی یی ییی - ی ی ی یی(ی ی یی) ی یǍیǍ ی یϡی ی یی ی.ی(ی یی ی) یی"ی ی یی "یی ی. ی ی(ی) ی ی ǁیی ی ی() ی ی یی ی یی ی ی یی ȡ ی ی ی.

ی ی ییی

 

یی ی ی یی ی Ґ ی ی() јی یی ی یی ی"ی یۀ"ʿ ی "یی ی ی(ی) " ی ی ѐ ی Ͽ "یی ی ی"ی ʡ ی "ی ی ییی یʡ ی یی ی" ʿ ی( ) ǘ ( ȁǍ) ی یی ی ی"ی"ی ی Ȑʐ ییی.

 

The main specificity of todays imperialism has been to exploit and oppress the broad masses of people of the earth economically, politically, culturally and militarily in the form of a single globalized state.This is definitely a new and creative opening thatPP has put forward on the analysis of imperialism in the beginning of the 21st century. Page 84: Our Party, under the leader-ship of Chairman Comrade Prachanda,believes that the analysis of imperialism made by Lenin and Mao in the 20th century cannot scientifically guide the Maoist revolutionaries to develop correct strategy and tactics to fight in the 21st century( Dimension of Prachanda Path, The Worker #10, pp. 82-90)

 

:

ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ییǐی ی ی " Ǎ" ی ی ی ی یی ی" 84". ی ی - ی ی ی یی 20 ϡ ی ی یی ی ǘی یی ی .( Ǎǡ ѐ 10 82-90)

 

what we think is that situation has undergone a considerable change, so the communist rev- olutionaries must not stick to what Lenin had said about insurrection and what Mao had said on Protracted Peoples War.; p. 88

 

:

ݘ یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ȍ. 88 .

 

On Lenin and Mao, p. 71 Since MLM is a progressive science, the peoples war calls for ideology and leadership that is capable to complete a new Peoples War in the 21st century. Our Partys CC Extended Meeting last September held that the ideologies of Lenin and Mao have become old and inadequate to lead the present international revolution Our Experiences of Ten Tumultuous Years of Peoples War, The Worker#10,

pp. 68-73.

:

ی јی یی ی ی ی ʡ یی ی ی یϘ ی ی 21 ی . ی јی ی یی ی ی ی ی ی ی ."ѐ 10.68-73)

 

Though Mao made some bold experiments to revive and develop socialist democracy,his efforts did not result in any qualitative advance. Why did socialist democracy ultimately fail? Why did it have to bear the stigma of totalitarianism from its adversaries? If the revolu- tionary communists of the 21st century have to win the battle for democracy, as Marx and Engels had declared in the famous Communist Manifesto, we must dare to question the past practice in socialist democracy and take some bold initiatives. ) Prachandas speech at the Hindustan Times Leadership Summit in New Delhi, November 18, 2006. Democracy: The Forbidden Fruit or Nectar for Progress? http://www.nepalmonitor.com

:

ǐэ ی ی ی ییی ی ی ǘ ϡ ی ی ی ی јیی ی ϡ ی. ی ییی Ͽ یی ی"یی" ی Ͽ ǐ ی ی ی 21"ی ی "یی ј ی ی یϡ ی ی ʘ ی ی ییی ѐ ی ی" Ǎ. 18 2006http://www.nepalmonitor.com

 

Mao Zedong's People's Republic cannot fulfill the needs of today's world. It cannot address today's political awareness appropriately. Mao said cooperative party theory; we called it competitive party theory. Interview by Kishor Nepal with Prachanda, Maoist_ Revolution digest in June 2006

:

ی ی ΐی ی ی.ی(ی)یی یی . ی ǁی یی یی. یی ǁǍ 2006ѐ ی ی ی()ی"ی"ǁ. ی Șیی یییی ی یϡ ی یی ی ی یی ی. ی ی ی ی ی ی ی юیی ی ی ی یϘی . ی ی ی юی یی ҁیی ی . ی ی ی ی ی ی Ә یј . ی(ی) یϘ یڐییی ی ی ی یی یی ی ی .

ǐ ی ی(ی) ی ϐی ی یییی ی "ی ی ی ی ی ی " یی "ی ی " ʿ ی亘 ی یییی ی "یی ی"ی یϿ ی ییی ی ی() ی"ی"ی "ی ی"ی ی "ی ی" یϡ ی ޡ ی ی ی ی یی ی ی ی.

ی ی ی ی ()

 

ی ی ǐ ی یی- یی ی ی()ی ی ی()ǐ јیییی јی ی . ی ی یی یی ی ی ی یی ییϡ یی ی ی ی ""ی.ی ی یی ی ی ی() ی. ی ی ی ی ی ی ی ی """ǘ"ی. ی ی Ґ یی ی ی Ә ی یی ǘی یǘ ی эی یϡ یی.

On Problems in the ICM: The second [wrong trend] is not to concentrate on how revo- lutionary struggle can be developed in ones country by developing correct strategy and tactics, but to talk more of world revolution, enjoy classical debate, eulogize strategy and tactic of the past successful revolutions, teach other fraternal parties as if they know every- thing about the concrete situation in that country and stick to what Lenin and Mao had said before. This trend represents dogmatism. International Dimension of Prachanda Path The Worker #10, pp. 82-90

ی یی ی ی: ی[ ]... ی ی ی ј ی ی ǘی یی ی ی ی یϡ ی ϡ ی ی ی ی یی ǘی ی یϐ ی ϡ ی ی ی ی یی ی ϡی .ی ϐی ی. (ی ی Ǎ. ѐ 10 82-90)

 

ی یی ی ی یی یی ی ݘی.ی ی یѡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی "ی"ј ی ǘی یی ی. یی یی" Ȑیی "ی"ی ی ی". ی ݘیی ѐ ی ی ی ی.

ی یی ی یی ѐی یی ی یی یјیی ی ݘی"ی " ی ی .ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی یϡ"" "ǘی" ی. ی ی ی ی ی یی ѐی јی ϡ یی ی . ی ی ǘیی (ی ی ی یј ی یϘ Ǎ یی ی эی). ی ǘی ی ی یی ی ی ی ی. یی ی ǐϘ" ی ϡی Ӂی"یی ییϘ捘ی ی یϘ یی Ͽ ی ی ی ی ی یϿ

ی ی یی ی یی ییی ی ی ی ی. ی یی ی ی . ی ی ی یǘی 2000 یی ی ی Ϻ . یǘی ی ی ی ی 2000 ی ی ی . ǐ ی ی ی یǘی ی"""ǘی"ییی ی ی ی.ی ی ی یی ی ی ʐی ǘی یی ی ی یی ی ی یϘ یی.

ی ی ی ی . ی ی:

Generally speaking, the revolution is meant to violently overthrow the class enemy from the state power. However, one must not one-sidedly understand that the revolution-necessarily takes a violent form all through its course. The form of struggle is determined not by the subjective wish of the struggling forces but of course by the objective condition and the balance of forces at the given period. At a certain juncture and certain condition, the revolution can develop in a peaceful way. Our participation in the two negotiations in the past and the present peace process are examples of peaceful development of revolution.

 

:

یی یی ی ی ϡی ی ی ј Ϙ ی ی.Ԙ ی ی یی ی ی ی یی یی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی .یی ǘ ی с ی ی ی ی ی.

: یی یی ی.

 

ǐ ی ی یی ی ی یی:

Ԙ یی ی ی ی ی ی ی . یǘ ی . ǐ یی یی ی ی ی ی ی ی ی() ϡ ی یی Ǻ ی ی ǡ ی ԡ ی ی ...ی . یی یϘϿ ی " یی" Ӂ ی یی ǎ ی یی ی ی یی یی ی ی. یی ی ی() ی ی ی - ی ϡ ی . " یی ی ی" ی ی ی ј یی ی ی ی ی.ǐ یی ییی ی یی یی ییی ϡ ϡ ی یی ی ѐ ی ی ی .

ی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی"Ԙ" ی یی یی ی ی.

ǘی Ϙ ی ی یʡ ی ǘ ی ی ی Ϙ ی یǎ ϡ ی ی ѐ ی یی ی یی. ی:ی ی یی ی ی ǘ ј ی ی ییی ی . ی یی " ی " ǐ ϡ . یی ی ی یʡی ی یی ی ی.

ј ӡی ی ی ییی ی ی ی- یی ی ی ی ی ʡ ی . ی Ǎ ی јی- ی ی ϡ ی ی ی :

Marxismpresented a very new and a historic task of shattering the state power force-fully, not of seizing the old one and consolidating it, and establishing a transitional one to smash the resistance of the bourgeoisie.) and p. 12 (In todays capitalist imperialist era, there cannot be any bigger dishonesty and hypocrisy than to speak of adult fran- chise, independent and impartial election, and democracy for all" Prachanda, On the State and Democracy, in The Worker #9, pp. 10-13. See p. 11

:

јی... ی یی یϘ ی ی یی ی ی یϡ ͘ ی ی ی ͘ ی... ی юی ..(12) یی یی ҡ ی یی ѐ" ی "" ی" "ی ی " ی. Ǎ( ی. ѐ 9 10-12 )

ǘ ی ی ی Șی ی ی ی Ȑی. ǐ ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی یº ی ی یی یʿ ی ǘ یی ی ی ی ʡ ی یی ی ی ی یی ییی یی ی Ϙ ی ی ی ی یی ی ی -- ی ی. ǐی ژ ی ی ی یی ی" ی " ی یی ی ی ی ی ی ی" ی " ǎ ی ǡ ی ی. یی ییѐ ی :

ǐی ی یی Ȑیی"ύی ی" ی ی "ی "" ی ی "یی ی ی .

ی ی ی ی " ی" ی" ی ی ! ύی ی ی. ی ی یی јی- یی ی ی :

One basic precondition for building a new type of state is the complete smashing of the old state. The more completely and deeply the old state is smashed, the better would be the pro- bability of building a more stable and complete new state. This is the objective law verified by historical experience and facts, The Question of Building a New Type of State

:

یی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی . ی یی ی ǘ ی یی ی "( ی " ی ی ی ی" 26)

 

ی ی یی ییی ی ی ی ی ی 5 ʘ ی . ی ی ی(ی) " 12 ی" ی " ی" ی . یی ی یی ی(ی) یی ی Ϙ یύ ǁی Ԙیی ی ی. ی ی ی ی Ǎǁی ی ی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی یی ی эی یǘ Ȑی. ی(ی) ی ی یی ی ی ی() ی یی .ی ی " "ی ی Ԙی ییϡ ی " юی ی" ی ϡ ی یی یی јϡ ی ... ی ی ʡ - یی .

یی ی یی ǁی Ԙیی ی ی() ی(ی) ی ییی یϡ ی ی ی ی. یی ی ی ی یی یϘ ی Ԙی ی ѐی ی ϡ ی ی ی ی Ԙیی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی Ԙی ی ی. ی ϡ ی ǎ یی ی ی ی ی. ی ǘ ی() ی () ی ی ʡ ی . ی ی یی ی() ی ی сی ی.

ی ییی یی ѐ

 

ی یی Ԙ ی ی. ی ی ی ǘ ѐییی یی ی. ی ǘ- ǘی ی یی ی یی ی ʡ یی یی ی . Ǻ ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی یϘ ѐ ی. ǐی ی یϘ ǁ ی ی - ی ϡ ǐ ی یی ی ی ی یی ǘ ی ϗ ʡ ǐی ی ی ی یی ј ی یی ǘ ی ϡ ی یی ی ی ی یی ی ǘ ی . ǐ ی ی()ی ی ی ی یییی э ی 1357 1358 јیی ϡ ی ییی ییی ی " ی "ی ی ی .

 

ی ј ی Ԙ ی ی Ԙ یی ی ی ی یی ی ی ی یی یϡ ی Ϙ ǁی јی ѐی یј .ییی ی э ی ییی." ی یی" "ی Әی"ی ی ی یی ی "" . ی"Ϙی "" ی ی" ی ی یی ی ی - ی ی یϡ ی ی ی ی یی یی ǁیی.

 

ی ی ی ی یی یǘ ی ی ی ی ی .ј ی ی :

 

ی ی ی ϡ Ԙ ی ی ǎ ی ϡ ѡ ی ی . Ȑ ǘ یی - ی ی ی ی یϡ ی ی "(ی)

 

ј ی " "ی ییǎ"" یی ی Șی ʘی . ј ی 1850 یی ی ی ی یی یʡیی ی 1890 یی ϐی ی ییҘی ی. ј ی ی ی ی ی یی "ی ی"" "ییǡ ی ی ی یی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ϡ یǘ ی ی ی ϡԡ یӡ ...ی ی ј ی .ј ی ی یی ییی ѡ ی ϡ ی ی یی ی . ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ییی ی یی ی" " ی"" ی . ی ی یی ی ʘی ی ی јی ʘ . ی ی Ϙ یی ی یی ی یی "ی" "" ی .ی یی ی ј ی ی . ѐ ی ی ی ی. ی ی ی ی ی Ԙ ی ییی ی. ی Ș ѐ یی ѐјیϘ ی ی یʘ ی юی ی "ی"ј . ی ی ی ی ی ی ی ѐی ی ی یی .

یی ѐیی ی.ی ی ǘی ی ی ѐی јی یی . ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی эی ʐ ی ی یی ǎ . یϘ ی ǘی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی یی " јی یی ی" ی ی Ԙ یی ی Ԙی ی ی.ی ј یی ی ی ی ی ی ی() ی(ǘ ) ʡی.ǘ ی ی() ی ی ی یی Ԙی ی ی ی ϡ یی.

ǐی ی ی ی یی یی - یی ی ی یی ی ی Ԙ ǎ ی یی ی. ј юی ی ییی ی ی .

ی ی یی

"ی јی یی Ԙ ی یی یی ی . ی ی јیی- یی ی ی ی . (ی یی)"

1- ی یی ی ی

ѐی یی ی ی یی ی ی ی یی ی یی ی یی ی ی یی ی .یی ییی یی ی ی یی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی .ی ی ی јی- ی- ی . ی ی ی ی ی ѐی یی یی ی یی یϡ ی. ی یی ی . ی ی ییی- ی ی ǘی یی ی ѐϐی ی ی ی یی ی ǘ یی یی ی. ی ی ی ѐی ѐییی یی ی یϘ یی ҁ ѐ ی .

ϐی ǘ ی ی() ی ییی ی ǁ ی ی ی Ǎ ی ی یی ǁی ییی ییی Ǎ ی ی ی یی ϡ ϐی ی. ی ی یی ی ی ی ϡ یی ی . ی ی یی ی ی ی ޡ ی ی یی ی Ȑ. ی(ی) ی ی ی ی ی" ǐ . " " 103 . () " " 323 ѐ. 78 . ی ی ... ( ) Ǎ ϡ ϡ ."() . ی یѐی ϐی ǘ Ҙ ی یϿ ی ی ی ی Ͽ ی ی ǘ ی ϡǘ ѐ ی Ԙی ی ی ی ی ی. ی یѐی ѐ ی ی . ی ی ی یǍ ی ی ј ϡ ی ͘ ی ی یی ی ی ǘ- ی .

 

2- ی ی ی ޡ

 

ی ی ȡ ی ی یϡ یی ی ی. ی ی ی Ԙی ǐ ی. یی ی ی ی ی ی Ԙی ی ی ی . ی ͘ ی ǐ ی ی ی ی ی. ی یρیی ی یی. یی یی یی ی ی ی ی ی یی ی یی  ی- یی-یی ی.ی ј ی ی. ی ی ϡ ییϡی یјی یϡی ی یϡ ی... ی. ی ی ی ϡǐ ی ی. ی ی ی ی ی یی یϡ ی یی. یюی ی Ґیی ی. ی юی یی ی ی ی. ی ی یԘ ǁیی ʐ ی ی . ی ی ی ی یی یی یی ی ی. ј یی یی ی یی ی.

ی یی ی ʘ ی ی ی ی. ی ʘیی ی یǁی ی ی . ی یی ی ی یی یی ی . ی یی ǘ یϡ ی ی ی . ی ی ی ی ی ی Ҙ.

یی یݡ ی ی ی ی. ی ی ی.ی ی ی ی یǘ ی ی یϡ ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی یی ی. یی ی ی یی ی ی یی ی ی. ǘ ی ی ی ǘ ی ی ی ی "ǘ ی" ʡ ی ی ی یϘ ϐ Ԙ ی ی ϡ یی ی یی ی ی . 1946ی ی ی ی ی ǘ ϡ 5یی ییԘ ی ی (ی- 14 ی ی) یی یی. ی ی ی ی ی یϘ ی ͘ ی ی(ی) ی ی ی. ی . ϡی ѐ 5 یی ی ی یی یǡی .ی ی یی " ( ی ی јی) Remniscense on Interview With Chairman Mao Tse Tung on the Paper Tiger" یی" ی ʺ ی ی یϘ یی یی یϺ ǁی ییϐ" ی" " ییԘ Ԙ . ی Ϙی یی ی." یی ѐی ی ی Ǎ ییی ی"(.7).

 

ǘ یی ی یی ی ی یϡ ی ی ی ҍی ی . ی ی ی ی ǘ . ѐ ǘ ǘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی() (یی ی )ی80% ی ی.ی ј ی . ی ی ϐ ی ی ǘ ϡ ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی یی ی یی ی ǘ . ی ی()ی ی ییی ǁ Ϙ ی ی .ی ی ѐ یی ی ی ی ی ی ی. ی یی یی ی ی ی . ی ی یϐی یی ی ϡ یی ی ی ی یی ی .ی ی ی ی ی .ی ی ی ѐی ی ѐ . ی ی ی ی Ҙی ی ی یی ی ی یی یی ی . ی ی(ی) یȐیϘ"ی یی" ی ی()یی ی Ԙ یј !". ǘ 80% ی ی ی یی یѡی ی.ی ی . ی ی ی ی ی ی.

3- ی ϡ

 

ی یی یϡ ی ی ی ییی :

1-  یی یی ی ی ی Ԙҁیی . ی ی یی یی ی ی ی.

2-  یی ی ی ی یϡ یǘ ӡ Ԙی ی ј ی ی ю ی ی ј ... ی یی یی ی ی ی ی ی . ی ی јی ی ی ی ǘ " یӘ" "ǘ ی".

یی ی یی ی ی. ی ϡ ی - ǡ یی . ی ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی Ϙ ی یی . ی ی ی یϘϡیی ی ی ӡ ی ...ی ϡ ی ϐی ی یی ی ی یϡǘ یی ی ی Ϙ یی ώ یј .

ی ی ی ی یϘ ی ی ی ј ی ی(ی) ݐ Ϙ ی یی ی ی ی ی یی.

ی ی

13یی2009