Friday, 10/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۲۲ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی

 

 

 

آیا مصر آزاد شده است؟

 

نوشته : نعمت طاهری

 

زمانیکه خبرگذاریها استعفای مبارک را گذارش دادند، مردم مصر و همینطور مردم سراسر جهان به شادی پرداختند.ولی آیا آنچه را که مردم مصر میخواستند بدست آوردند؟ توده های مصر با شوق توأم با اشک اعلام مینمودند که مصرحالا ازاد شده است. درست است که مصر از شرمبارک آزاد شده است ولی مصر ازشر نظام فاسد و ضدانسانی که مبارک ان را رهبری میکرد آزاد نشده است.

مبارک بالاخره دراثر شورش مردم مصر مجبور شد صندلی را که برای 30 سال دراختیار خود گرفته بود، خالی سازد. او بعد ازاینکه باداران خارجی اش ازوی روی گردانیدند، استعفا کرد.

شورش درمصر براثر فشاررژیم مبارک که ازاواخر دهه 70 میلادی قرن گذشته تا استعفای مبارک ادامه داشت، شروع گردید. جرقه این شورش درتونس شروع شد. شورش در تونس توانست به سرعت باورنکردنی رژیمی راکه 20 سال توسط یک دست نشانده اداره میشد، به سقوط مواجه نمایند. بعد ازسقوط رژیم بن علی حکومت موقتی برسرکار آمد که متاسفانه هیچ فرقی با دولت قبلی ندارد. انقلاب نان و دموکراسی بعد از پیروزی به اهدافش نرسید.

شورش درمصر تفاوت زیادی با شورش در تونس دارد اهمیت به مراتب بیشتر از تونس برای مردم سایرکشورهای خاورمیانه دارد. شورش درمصر ابتدا با خواست معترضین برای برکناری وزیر داخله دولت مبارک شروع شد. ازاینکه رژیم مبارک به خواست معترضان توجه نکرد و پولیس و نیروهای امنیتی را مامور سرکوب معترضان نمود، خواست های مردم تغییر کرد. شورش درمصر برای تغییر وضعیت سیاسی و امنیتی و اقتصادی شروع گردید ولی شورش تونس برای نان و کمبود مواد غذایی بود. مصر کشوری با جمعیت 80 ملیون نفری تاثیربه مراتب بیشتری نسبت به تونس برمعادلات سیاسی بین المللی دارد. بسیاری ازمردم جهان شورش درتونس را چندان جدی نگرفتند. ولیکن مردم سراسرجهان برای آنچه درمصر اتفاق افتاد، لحظه شماری میکردند. تغیرات درمصر علیرغم آنکه ارتش پابندی اش را به معاهدات که مبارک پی آن امضاکرده بود، اعلام کرده است باعث درد سربزرگی برای اسرائیل به عنوان سگ نگهبان غرب درخاورمیانه و امپریالیست های غربی شده است.

شرایط سیاسی: رژیم مبارک مصر را درطول سه دهه گذشته به جهنمی درروی زمین تبدیل کرده بود. مصری ها درطول این سه دهه گذشته تحت حکومت نظامی زندگی کردند و اجازه نداشتند به هیچصورت بیش از 5 نفر باهم تجمع کنند یا بعباره دیگر درطول سه دهه مصری ها اجازه نداشتند یک گروپ 6 نفره یا یک انجمن فرهنگی و سیاسی بیش از 5 نفر را تشکیل دهند. تصور کنید در 30 سال گذشته بر مردم مصر چه گذشته است.

ازاینکه رژیم مصر همیشه گوش به فرمان اضلاع متحده امریکا قراداشت، همواره مورد تفقد و نوازش امپریالیست ها قرارمیگرفت وآنان سالانه با 2 ملیارد دالر از کاسه لیسی رهبران رژیم و ژنرالان ارتش قدردانی میکردند. این رژیم درطول 30 سال گذشته حامی رژیم اسرائیل بود و همپا با رژیم های امپریالیستی غرب اسرائیل را ترغیب به سرکوب بیشتر فلسطینیان نمود و تلاش کرد هرنوع طرفداری از جنبش های فلسطینی وهمدردی با فلسطینیان را درمصر و حتی الممکن درسایر کشورهای عربی درنطفه خفه سازد.

مبارک پس از کشته شدن سادات به ریاست جمهوری رسید. ازآن پس هر چند سالی یکبار برای فریب توده ها و خوشنامی اربابانشان انتخابات برگذارکرد. دربسیاری ازاین انتخابات مبارک یگانه کاندیدا برای ریاست جمهوری مصر بود. این موضوع نه با معیارهای دموکراتیک غربی و امریکایی درتضاد قرارداشت و نه کسی برآن اعتراض کرد. بعد از هرانتخابات سران دولت های امپریالیستی برای تبریک گویی و شادباش مبارک صف میکشیدند. درحالیکه انتخابات دربسیاری از کشورهای جهان صدها مرتبه بهتر از انتخابات مصر برگذارمیشد، اما همشه مورد انتقاد غربی ها قرار میگرفت.

شرایط اقتصادی: فقر و بیچارگی و سرکوب مردم بنام های گوناگون همه روزه همگام و همیار مردم مصر بوده است. بیشتر از نیمی از مردم مصر درزیرخط فقر زندگی میکند. شانتی تاون یا پایین شهر و منطقه فقیر نشین قاهره درجهان نام دارد. بیشتر از نیمی از مردم مصر بیکار است تنها 21 درصد فارغان دانشگاههای مصربیکار است. 80 درصد زنان مصر بیکار اند. درحالیکه مصر منبع سرشارگازطبیعی دارد، بسیاری از مردم مصر برای یکباربا آن غذا نپخته اند. این گاز به کشورهای دیگر چون اسرائیل صادر میشود. صنعت گردشگری و موقعیت اهرم های ثلاثه درخاک مصر، مصر را به یکی از جذاب ترین کشور توریستی درجهان تبدیل کرده است. شاید هیچ درصدی ازاین عواید نصیب طبقات پائینی مصرنشود.

صنعت درمصر درطول حکومت مبارک انکشافی چندانی نکرد. بدین لحاظ مصربر عواید دهقانان، حاصل فروش گازو نفت، عاید حاصل از رفت و آمد کشتی ها در کانال سوئیز و صنعت گردشگری وابسته بود. رشد جمعیت همراه بود با رشد فساد دردرون رژیم. رشده جمعیت و باجگیری گماشتگان دولتی دردهات هزاران دهقان را روزانه مجبور به مهاجرت بسوی شهرها کرد. همزمان با گسترش فساد دردرون رژیم و رسیدن بحران اقتصادی درکشورهای امپریالیستی و کشورهای دارای اقتصاد دلال ووابسته به امپریالیست ها به نقطه اعظمی ، بیکاری و فقر را همگام با سرکوب تمامی انواع اعتراضات توده ای افزایش داد. امروزه نصفی از مردم مصر درشهر ها زندگی میکنند. درصدی بزرگی از این شهرنشینان دراثر بحران اقتصادی جهانی که بنوبه خود ضربه بزرگی به عواید رژیم از کانال سوئیز و صعنت توریستی و گردشگری مصر و سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذارانحصاری درمصر واردآورد، بیکارشدند.

شرایط زندگی زنان مصری: زنان مصر از حقوق سیاسی و قتصادی خویش محروم میباشند. منزلت اجتماعی و فرهنگی زنان درمصر با مردان اصلاً یکسان نبود و بطور باورنکردنی بدتر ازشرایط زنان افغانستان میباشد. 90 درصد دانشگاهیان زن بیکاراند. تنها دو درصد زنان درپارلمان مورد اعتماد غرب بعنوان نماینده مردم حضوردارند. اکثردانش آموزان دختر مکتب ابتدائیه را ناتمام رها کرده و مجبور به حبس خانگی میگردند. زنان مصری از مراقبت های طبی اصلاً اطلاعی ندارند. ختنه دختران درمصر یک سنت رایج میباشد و تاچند سال قبل شفا خانه های مصر مجبور بودند دختران مصری را ختنه کنند. امروزه کلینیک های خصوصی بجای شفاخانه های دولتی و تحت نظارت دولت مسئول انجام ختنه زنان و دختران میباشند. مفتی مشهور دانشگاه الازهرکه توسط رژیم مبارک به ریاست دانشگاه الازهر رسیده و در روزهای آخر عمر دولت مبارک تظاهرات مردم مصر را حرام اعلام نموده بود، بی باکانه از ختنه دختران دفاع میکند. تجاوز به محارم درکشورمصر آنقدر شایع است که میتواند باشرایط زندگی انسان های بدوی برابری کند. درمورد حضورزنان درترکیب کابینه های دولت مصر درانترنت تنها میتوان درمورد یک زن معلومات پیدا کرد که این زن هم درحالیکه دربستر مرگ بسرمیبرد، خواستارانقلاب درمصر شده بود.

امروز با رفتن مبارک و آغازشادمانی مردم مصرشرایط سیاسی، اقتصادی مردم مصر و شرایط زندگی زنان مصر هیچ تغییر نکرده است. مبارک درراس یک سیستم قرارداشت . این سیستم تا کنون آسیبی ندیده است. با تغییرنکردن سیستم حکومتی نمیتوان انتظار تغییردرمصر را داشت. نظام که اکنون بعد از مبارک بجا مانده تحت اداره ارتش قراردارد. این ارتش بود که 30 سال تمام با نظاره کردن به شرایط اختناق و نظامی که برمصر حاکم بود، به مبارک کمک کرد تا بر سرقدرت بماند. نظام حاکم بر مصر نمیتوانست بدون کمک ارتش یک دقیقه زنده بماند.

سیستم مسلط بر مصر ازنظر اقتصادی برپایه طبقه سرما یه دلال استواراست و مستقیماً وابسته به سرمایداری امپریالیستی میباشد. بورژوازی دلال با استفاده ازقدرت که دارد و با فعالیت برای چرخش سرمایه های امپریالیستی راه رشد بورژوازی ملی را سد و زندگی دهقانان را ویران کرده و دهقانان را به بیخانمانی و ترک دهات وادار ساخته است. شرایط بد اقتصادی طبقه پرولترنا آگاه مصری مجبوراً به نیروهای پولیس وامنیتی و نظامی سیستم مسلط تبدیل میگردند و حامی نظام میگردند.

این سیستم ازنظر سیاسی مانند تمامی نظام های وابسته فاسد و عقبمانده میباشد که بدون موجودیت فساد یک روزهم نمیتواند برسرقدرت بماند. بدون درهم کوبیدن نظام فساد نابود نمیشود. بوجود آوردن و حمایت نظام های فاسد و نا کارآمد توسط امپریالیست ها یک ضرورت است.

شورش مردم مصر مانند شورش توده ای درهایئتی، تونس وایران و سایر کشورها هرگزبه پیروزی نه میرسد مگر اینکه دارای یک رهبری پرولتر ی که درپی برآوردن خواست های توده هااست- باشد. تنها ایدئولوژی انقلابی تغیرگر ایدئولوژی مارکسیسم -لنینیسم -مائویسم میباشد. لذا بدون ایدئولوژی انقلابی مارکسیستی -لنینیستی -مائویستی هیچ انقلابی که سرانجام به تغیر شرایط به نفع اکثریت توده های یک کشوری مانند مصربیانجامد، به پیروزی نمیرسد.