Tuesday, 07/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
سه شنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی
نظري پيرامون مسوده به اصطلاح توافقنامه استراتيژيك ميان دولت دست نشانده امريكايي وايالات متحده امپرياليستي

 

نظري پيرامون مسوده به اصطلاح توافقنامه استراتيژيك

ميان

دولت دست نشانده امريكايي وايالات متحده امپرياليستي !

 

فرهاد: 19 می 2011

 

درين روز هاكه بحث پيرامون پيمان استراتيژيك ميان دولت دست نشانده كابل وامريكاي امپرياليست بسيار داغ است ، رسانه هاي خارجي وداخلي متن پيش نويسي را از ين ( تهاجم نامه) به نشر رسانيده اند كه از هر بابت و هر حيث در خور تامل وتعمق است .

دريك نگاه ساده ديده مي شود كه متن متذكره آن چنان يكجانبه وخارج از اصول حقوق بين المللي تحرير يافته است كه حتي دكتوران و پروفيسوران ( پاي ضرب رژيم ) كه سمت وزارت ها و رياست هاي كذايي رژيم دست نشانده و مزدوررا با خود يدك مي كشند نيز نمي توانند نقاب استتار و ماست مالي بر روي مطامع و خواست هاي امپرياليستي اربابان و ولي نعمتان خود بكشند و حقايق را وارونه تحليل وارزيابي نمايند . چراكه اهداف بلند مدت واستراتيژيك تهاجمي امپرياليستي آمريكا چنان ازسروپاي اين مسوده بيرون زده است كه پنداري سردمداران ( مرد وزن ) رژيم اشغالگر و امپرياليست امريكا ، اين بار ، ديگر از پاچه كشيده و يا بر پيشاني زده اند ... !

از ماده اول تا چهارم اين ( تهاجم نامه ) پيرامون اين قضيه دور مي خورد كه : دردوره دراز مدت اشغال ، تمامي املاك و موسسات موجود در خاك افغانستان به نيروهاي امريكايي تعلق مي گيرد و آنها يعني امريكايي ها حق دارند طبق قوانين كشور آمريكا درخاك افغانستان زندگي كنند .

در( تهاجم نامه ) مذكور نيروهاي آمريكايي چنين تعريف گرديده است :

" نيروهاي امريكايي شامل وضعيت تمامي نيروها اعم از نظامي و غير نظامي تمامي اموال و دارايي ها وتجهيزات و اين نيرو ها در خاك افغانستان ميشود واعضاي نيروهاي امريكايي شامل تمامي افراد وابسته به ارتش امريكا ، نظاميان امريكايي مامور در پيمان اتلانتيك و شاغلان بخش هاي بازسازي و خدمات انساني مي شود ." درين تعريف تمامي نيروهاي امريكايي چه نظامي وچه غير نظامي ، حتي پاي دو ها و جاسوسان كشور هاي غربي كه تحت برنامه به افغانستان اعزام شوند بنام نيروهاي امريكايي ياد شده از مصئونيت ديپلوماتيك و مصئونيت قضايي برخوردار مي باشند . البته دولت آمريكا وعده داده است كه گويا تدابيري را غرض احترام به عرف وقوانين افغانستان بكار بندد !؟ (نظير آنچه تا كنون در قسمت بمباران مناطق غير نظامي وحمله به غير نظاميان بكار بسته است )

ماده چهارم اين ( اين تهاجم نامه ) كه داراي چند بند است ابتدا از دادن مبلغي رشوه بدولت دست نشانده بطور ساليانه ظاهرا براي اصلاح وتقويت اردوي ملي و پوليس ملي سفسطه بازي كرده است وبعدا در موارد بعدي نحوه عمليات نظامي بر عليه مخالفان رژيم تحت الحمايه خود را در حيطه صلاحيت خويش درآورده وتمام اين روند را بطور كل در محدوده حاكميت دولت امريكا قيد گردانيده است . ( جاي تعجب است كه اين كاسه داغ تر از آش براي قوانين افغانستان خودش ارزشي قايل نيست ودرقلمرو حاكميت اين قوانين ازان اطاعت نمي كند اما قانون شكنان افغانستاني را ميكشد و خانه هاي شان را خراب مي كند . )

درماده پنجم : اين دشمن بشريت با چشم دريدگي وكمال پر رويي امپرياليستي بدون قيد گذاري زماني مي گويد " تمامي دارايي ها ، ساختمان ها وتاسيسات غير منقول موجود در اراضي كه از زمان اجراي توافقنامه (تاکید از من است) در اختيار نيروهاي امريكايي قرار دارند تحت حاكميت دولت آمريكاست." تو خود حديث مفصل بخوان ازين مجمل .

ماده ششم : " عبور و مرور خود روهاي نظامي وغير نظامي مورد استفاده نيروهاي امريكايي وشركت هاي همكار حق ورود و خروج از افغانستان را دارند . تمامي تجهيزات اموال ودارايي هاي منقولي كه وارد افغانستان شده ويا در قلمرو افغانستان پديد آمده است به نيروهاي امريكايي وشركت هاي طرف قرار داد امريكا تعلق دارند . "

( بهر شامت گاو حاضر گوسفندت در پسين صبح اينك ماكيان والله خيرالرازقين )

هيچگونه ماليات بر خودروها و هواپيما هاي دولت امريكا اعم از نظامي وغير نظامي كه بر اساس قرار داد با وزارت دفاع ، در افغانستان فعاليت مي كند تعلق نمي گيرد ضمن اينكه از بازرسي نيروهاي امنيتي در افغانستان مصئون خواهند بود . " سايبان سر اراكين بلند رتبه دولتي"

ماده نهم : مسئوليت حقوقي وقضايي كليه نيروهاي امريكايي اعم از نظامي وغير نظامي وشركت هاي طرف قرار داد وهمكاران آنها بر عهده دولت امريكاست .

" در صورت باز داشت نيروهاي نظامي يا غير نظامي امريكا توسط مقامات افغانستان اين نيرو كه فورا (تاکید از من است) به مقامات آمريكايي تحويل داده مي شوند . الخ... ؛ این بدین معنی است، هر جنایتی که نیروهای امپریالیستی انجام میدهد رژیم دست نشانده حق دستگیری و بازپرسی را نداشته و اگر احیانا گستاخی نمود کسی را دستگیر نماید و باید فورا به بادارش تحویل دهد.

از لابلاي اين مسوده يا به عبارت عاميانه ( قباله بيع وفا ) كه در نهايت به بيع قطعي خواهد انجاميد بخوبي بر مي آيد كه كشور امپرياليستي آمريكا كه خواب جنگهاي بزرگ استراتيژيك را در قبال كشور هاي مانند روسيه ، هند ، چين ، ايران و حتي پاكستان اتمي مي بيند موقعيت جيوپوليتيكي افغانستان واستقامت سوق الجيشي آن برايش فوق العاده دلچسپ بوده در نظر دارد تا اين منطقه كوهستاني كه مرتفع ترين نقطه در بين آسياي ميانه وخاور ميانه است را در صورت وقوع جنگهاي امپرياليستي ( كه وقوع آن اجتناب ناپذير است ) به ميدان كارزار اتمي مبدل سازد . به ماده ششم تهاجم نامه دقت كنيد :

علاوه بر اینکه امپریالیستهای امریکایی میخواهد از موقعیت جیوپولیتیکی و استقامت سوق الجهشی افغانستان برای فشار بر کشورهای منطقه استفاده نماید، موضوع عمده برای امپریالیستهای امریکائی عبارت از چور و چپاول منابع زیر زمینی دست نخورده این کشور است. زیرا در شرایط کنونی افغانستان از غنی ترین کشورهای منطقه بشمار میرود. طبق سروی که در افغانستان صورت گرفته منابع زیرزمینی دست نخورده آن ، بالغ بر پنجصد تلیارد دالر میباشد، این سروی باعث گردیده که امپریالیزم امریکا دیوانه وار برای ایجاد پایگاه دائمی نظامی نقشه بکشد و میهن فروشان این مرز و بوم مانند اسپنتا ، رحیم وردک و .... ، نیز بخاطر حفظ منافع ارباب شان به دفاع از ایجاد چنین پایگاهی برخیزند.

قرار است که این مسوده به پارلمان رود تا تایید پارلمان را نیز با خود داشته و به اصطلاح شکل " قانونی" را بخود بگیرد ، امپریالیست های امریکایی و پادوهای مزدور افغانستانی آن سخت تلاش دارند تا به هر شکلی شده این مسوده را در پارلمان پاس نمایند.

امیدوارم آنهائیکه میان انتخاب بد و بدتر گیر نموده ، به خود آیند خط و مرز دقیقی میان دوستان و دشمنان بکشند و بتوانند که تضاد عمده را تشخیص داده و در این مسیر بصورت درست و اصولی حرکت کنند. با تشخیص این اسلوب درست است که میتوان وحدت میان نیروهای انقلابی و توده های مردم و حتی تمام آن کسانیکه مخالف تجاوز هستند بوجود آورد و از پائین چنان فشاری بر رژیم دست نشانده وارد نمود که پارلمان جرات تائید این مسوده ارتجاعی را نداشته باشند.

 

مــــردم آزادیخــــــواه افغانســــــــتان :

باید که از همین حالا علیه این مسوده ارتجاعی امپریالیستی موضع گرفت و نقش خائینانه آنرا با تمام معنی افشاء نمود و در جهت وحدت همه نیروهای ملی ، مترقی ، دموکرات و انقلابی گام برداشت. از طریق این وحدت است که میتوان با رژیم ارتجاعی دست نشانده چنان فشار وارد کرد که جرات چنین گستاخی ( تایید) را بخود ندهد و از طریق این وحدت است که میتوان همه نیرنگهای امپریالیستها را خنثی نمود و بالاخره آنها را ازین مرز و بوم بیرون کشید و رژیم پوشالی را سرنگون نمود . در غیر این صوورت همان آش است و همان کاسه !

 

زنده باد آزادي و استقلال

مرگ بر اشغالگران ونوكران حلقه بگوش آنها

********************

www.afghanistanrmy.org

 

 

ضمیمه : متن اصلی مسوده

متن پيش‌نويس توافقنامه‌ی استراتژيك میان افغانستان و امریکا

شنبه 23 آوريل 2011, بوسيله ى نويسنده جديد

منبع: سایت کابل پرس: لینک http://kabulpress.org/my/spip.php?article63386

در روزهای اخیر تلاش‌های حکومت افغانستان و ایالات متحده‌ی امریکا در راستای امضای پیمان استراتژیک میان دو کشور، بالا گرفته است.

حکومت افغانستان قرار است این مسأله را در یک نشست عنعنوی مطرح کند و در این نشست، رأی نمایندگان مردم را در مورد پیمان استراتژیک میان افغانستان و امریکا به‌دست آورد.

هرچند آگاهان باور دارند مسایل کلان کشوری نمی‌تواند در جرگه‌یی که در قانون اساسی تعریف نشده و حتا خلاف آن است، مطرح شود؛ اما حکومت افغانستان مکرراً بر تشکیل یک جرگهی عنعنوی تأکید می‌کند.

اخیراً شماری از نمایندگان ایالات متحده‌ی امریکا به کابل آمده و مقدمات توافق استراتژیک میان دو کشور را تهیه و تنظیم کرده‌اند. ایالات متحده‌ی امریکا متن این پیمان را به رسانه‌ها فرستاده است.

در پیش‌نویس این توافقنامه‌، ایجاد پایگاه‌های دایمی امریکا در افغانستان و حضور درازمدت این کشور، از مسایل محوری می‌باشد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، مواد این بحث قرار ذیل است:

ماده اول: هدف: اين توافقنامه، اصول و نيازهاي اساسي را كه تبيين‌كننده‌ی حضور درازمدت، فعاليت‌ها و هماهنگي‌هاي نيروهاي امریکايي در افغانستان است، مشخص مي‌كند.

ماده دوم: كليه مؤسسات و املاك موجود در خاك افغانستان (بر اساس فهرست تنظيمي از سوي امریکا) طي دوره حضور نيروهاي امریکايي بر اساس اين توافقنامه در اختيار امریکا قرار مي‌گيرند و نيروهاي امریکايي از زمان اجراي توافقنامه، حق استفاده از آنها را دارند.

ـ نيروهاي امریکايي شامل وضعيت تمامي نيروها اعم از نظامي، غيرنظامي، تمامي اموال و دارايي‌ها و تجهيزات اين نيروها در خاك افغانستان مي‌شود. اعضاي نيروهاي امریکايي شامل تمامي افراد وابسته به ارتش امریکا، نظاميان امریکايي مأمور در پيمان آتلانتيك و شاغلان بخش‌هاي بازسازي و خدمات انساني مي‌شود.

ـ اعضاي غيرنظامي نيز شامل غيرنظامياني است كه در وزارت دفاع امریکا فعاليت مي‌كنند و يا بنا برضرورت‌هاي امنيتي در قالب نيروهاي پشتيباني فني، تخصصي، اطلاعاتي و مشورتي در افغانستان حضور دارند.

ـ تمام پيمانكاران طرف قرارداد با امریکا و كادري كه با آن شركت‌ها همكاري مي‌كنند، اعم از شهروندان امریکايي يا اتباع ساير كشورها كه به هدف تأمين خدمات و امنيت نيروهاي امریکايي در افغانستان حضور داشته باشند.

ـ كليه كساني كه در فراهم ساختن وسايل نقليه‌ی ايمني به ويژه بر اساس در عرصه نظامي براي تردد در جاده‌ها و انتقال افراد و تجهيزات نقش دارند.

ـ وسايط نقليه نظامي كه در عمليات نظامي با پلاكاردهاي ويژه بر اساس نظام معمول در امریکا، كليه تجهيزات دفاعي و هجومي كه نيروهاي امریکا و همكار در جنگ‌هاي متعارف به آنها نياز داشته و از آنها استفاده مي‌كنند.

اين تجهيزات شامل سلاح، ادوات و تجهيزات نظامي بوده و به هيچ‌وجه به آنها سلاح‌هاي غيرمتعارف اطلاق نمي‌شود.

ـ ‌انبارهاي مورد نياز براي حفظ تجهيزات نظامي و غيرنظامي مورد استفاده نيروهاي امریکايي.

ماده سوم: تمامي نيروهاي نظامي امریکا عناصر غيرنظامي به هنگام انجام عمليات نظامي و پاكسازي بايد طبق قوانين امریکا عمل كرده و به آن احترام بگذارند. ايالات متحده وعده مي‌دهد كه تدابير لازم را براي احترام به قوانين و عرف افغانستان به‌كار بندد.

ماده چهارم: با هدف واكنش به هرگونه تهديدات داخلي و خارجي عليه افغانستان و نيروهاي امریکايي و هم‌پيمان حاضر در افغانستان و تحكيم همكاري‌ها براي شكست تشكيلات مخالفان (طالبان و القاعده) شكست ساير گروه‌هاي قانون‌شكن در اين كشور، دو طرف توافق كردند تا:

1- دولت افغانستان كمك‌هاي موقتي را از نيروهاي امریکايي به منظور تقويت ارتش ملي و پوليس ملي جهت حفظ امنيت و ثبات در اين كشور دريافت كند. از جمله‌ی اين كمك‌ها، همكاري در عمليات نظامي عليه تشكيلات القاعده، گروه‌هاي تروريستي و گروه‌هاي ناقض قانون خواهد بود.

2- عمليات نظامي بر اساس اين توافقنامه در كميته مشترك بررسي، هماهنگ و اجرا مي‌شود. مديريت كميته مشترك و فرماندهي عمليات ويژه به عهده نيروهاي امریکايي خواهد بود. در صورت ضرورت انجام عمليات يك‌جانبه از سوي نيروهاي امریکايي، فرماندهي نيروهاي امریکايي در كميته مشترك طرف افغان را از نتايج عمليات مطلع خواهد ساخت.

3- طرفين توافق دارند كه به منظور تحكيم توانمندي‌هاي امنيتي و مقابله با هرگونه تهديد احتمالي در آينده كه از داخل يا خارج متوجه افغانستان و امریکا مي‌شود، آمادگي لازم را كسب كنند.

بدين منظور امریکا مي‌تواند در مناطق شنيدند، شورابك، قندهار، بگرام و خوست افغانستان پايگاه دائمي ايجاد كند. ضمنا ايالات متحده در صورت نياز و طبق بررسي و اعلام نياز كميته مشترك نظامي در ساير نقاط افغانستان نيز اقدام به تأسيس پايگاه موقت، دائمي و يا عملياتي خواهد كرد.

قوانين و ضوابط حاكم بر پايگاه‌هاي موقت تا زمان استفاده نيروهاي امریکايي و مشترك، طبق قوانين ارتش امریکا خواهد بود. در اين زمينه ضوابط و عرف افغانستان محترم مي‌باشد. اجراي عمليات بايد بر اساس قوانين دولت امریکا و قوانين بين‌المللي باشد. رعايت اصل حاكميت افغانستان و منافع ملي اين كشور به شيوه‌يی كه دولت افغانستان تعيين كرده، مد نظر طرفين خواهد بود.

ماده پنجم: دارايي‌ها تمامي ساختمان‌ها و تاسيسات غير منقول موجود در اراضي كه از زمان اجراي توافقنامه در اختيار نيروهاي امریکايي قرار دارند، تحت حاكميت دولت امریکا است.

دولت امریکا مسووليت ساخت، بهينه‌سازي، توسعه مؤسسات در اين اراضي را برعهده دارد. در صورت استفاده مشترك از اين اراضي طرفين بر اساس ميزان استفاده مسووليت بازسازي، ساخت و توسعه مؤسسات را برعهده خواهند داشت.

تمامي تجهيزات، اموال و دارايي‌هاي منقولي كه وارد افغانستان شده و يا در داخل قلمرو افغانستان پديد آمده است به نيروهاي امریکايي و شركت‌هاي طرف قرارداد امریکا تعلق دارند. ماده ششم: عبور و مرور 1- خودروهاي نظامي و غيرنظامي مورد استفاده نيروهاي امریکايي و شركت‌هاي همكار حق ورود يا خروج از افغانستان را دارند. اصول عبور و مرور در كميته مشترك تعيين مي‌شود.

2- هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي امریکا بر اساس قرارداد با وزارت دفاع امریکا حق پرواز در خطوط هوايي افغانستان را دارند و مي‌توانند براي سوخت‌گيري در خاك افغانستان فرو بيايند. كميته مشترك تسهيلات مناسبي را براي حركت اين هواپيماها فراهم مي‌كند.

3- مسووليت نظارت و كنترل حريم هوايي افغانستان از زمان اجراي توافقنامه تا زمان حضور نيروهاي امریکايي و عمليات عليه تروريسم به نيروهاي امریکايي واگذار مي‌شود. پروازهاي غيرنظامي افغانستان با توافق طرفين به صورت موقت يا دائم به صورت مشترك يا بنابر ضرورت به دولت افغانستان واگذار مي‌شود.

4- هيچگونه ماليات به خودروها و هواپيماهاي دولت امریکا اعم از نظامي و غيرنظامي كه بر اساس قرارداد با وزارت دفاع در افغانستان فعاليت مي‌كنند، تعلق نمي‌گيرد. ضمن آنكه آنها از بازرسي نيروهاي امنيتي از افغانستان مصون خواهند بود.

ماده هفتم: قراردادها نيروهاي امریکايي بر اساس قوانين امریکا اجازه عقد قرارداد براي خريد مواد و دريافت خدمات لازم در افغانستان را دارا بوده و آنها را از هر منبعي كه بخواهند تهيه مي‌كنند. نيروهاي امریکايي بنابر ضرورت و درخواست دولت افغانستان، اطلاعات مربوط به اسامي شركت‌هاي وارد كننده طرف قرارداد و مبالغ قراردادها را در اختيار مقامات افغان قرار خواهند داد.

ماده هشتم: خدمات و ارتباطات 1- نيروهاي امریکايي مجاز به هر گونه اقدامي در جهت توليد و يا افزايش استفاده از آب، برق و ارتباطات در موسسات و اراضي تحت اختيار خود متناسب با نياز بوده و كميته مشترك را مطلع مي‌كنند.

2- نيروهاي امریکايي مسئول فعال‌سازي شبكه مخابرات بر اساس قوانين امریکا و اتحاديه بين‌المللي مخابرات بوده و بنابر اين مي‌توانند از تجهيزات و خدمات ويژه براي فعال سازي سيستم‌هاي مخابراتي استفاده كنند.

3- بر اساس اين توافقنامه نيروهاي امریکايي از پرداخت هر گونه ماليات براي استفاده از اين سيستم ارتباطي معاف مي‌باشند.

4- ايجاد هر گونه طرح و زيرساخت‌ ارتباطي توسط دولت افغانستان كه مي‌تواند مشكلات امنيتي به وجود آورده و يا مورد استفاده گروه‌هاي تروريستي قرار گيرد بايد در كميته مشترك مورد بررسي و توافق طرفين قرار گيرد.

ماده نهم: مسووليت حقوقي 1- مسووليت حقوقي و قضايي كليه نيروهاي امریکايي اعم از نظامي و غيرنظامي و شركت‌هاي طرف قرارداد و همكاران آنها بر عهده‌ی دولت امریکا است.

2- در صورت درخواست دولت افغانستان مبني بر واگذاري مسووليت حقوقي پرونده‌هايي كه در آن نيروهاي نظامي و غيرنظامي امریکا مرتكب جنايات عمدي يا غيرعمدي شده باشند، اين امر توسط طرف امریکايي مورد بررسي قرار گرفته و پاسخ حقوقي به دولت افغانستان ارائه مي‌شود.

3- نيروهاي امریکايي آغاز تحقيقات جنايي و نتايج بررسي محاكم قضايي در خصوص متهمان را به كميته مشترك گزارش خواهند داد.

4- در صورت بازداشت نيروهاي نظامي يا غيرنظامي امریکا توسط مقامات افغانستان، اين نيروها فوراً به مقامات امریکايي تحويل داده مي‌شوند.

5- در صورت وجود شاكي خصوصي در مورد مرتكبان جنايي نيروهاي امریکايي و درخواست مقامات افغانستان، همكاري لازم از سوي طرفين در زمينه‌ی انجام تحقيقات، جمع‌آوري ادله، اطلاعات و تضمين‌ روند عادلانه‌ی محاكمات صورت مي‌پذيرد.

6- مادامي كه خطر تروريسم در افغانستان باقي است، فرقي بين مسلح بودن يا غيرمسلح بودن، داشتن يونيفورم نظامي يا غيرنظامي براي مرتكبان جنايي از نيروهاي امریکايي وجود ندارد. اين بخش از توافقنامه‌ی استراتژيك كه ناظر بر توافقات نظامي و امنيتي است، اساس توافق آينده دولت افغانستان و امریکا مي‌باشد.