Saturday, 29/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۸
ÓیÇÓی

هـفـتـم اکـتـوبـر

را به روز تشدید مقاومت علیه اشغالگران و خاینین ملی دست نشانده، بدل نماییم!

7 اکتوبر 2012 ( 16 میزان 1391)، کارزار تجاوزکارانه و اشغالگرانه امپریالیستها به سردمداری امپریالیستهای امریکائی بر افغانستان، یازدهمین سال پر از جنایت و فریبکاری را پشت سرگذاشت.

با گذشت یازده سال از هجوم اشغالگرانه امپریالیستها به خاک افغانستان بحث ها بر سر خروج ظاهری نیروهای اشغالگر امپریالیستی از افغانستان بعد از سال 2014 داغ گردیده است، در حالیکه اشغالگران با صرف صدها میلیارد دالر، تجاوز نظامی عریان، تدویر کنفرانس های بین المللی متعدد، اعمار ده ها پایگاه نظامی استراتژیک و تاکتیکی بزرگ و کوچک و امضای پیمان استراتژیک با رژیم پوشالی، در طول این مدت پایه های دوام اشغالگری شان را در افغانستان مستحکم تر نموده اند. پس از امضای پیمان استراتژیک میان اشغالگران امریکایی و رژیم پوشالی دیگر آشکار شده است که اشغالگران یانکی قصد دارند حد اقل دو دهه دیگر در افغانستان باقی بمانند.

در وضعیت کنونی با وجود امضای پیمان استراتژیک میان رژیم پوشالی و دولت امریکا، خاینین ملی دست نشانده که ذره ای از احساسات میهن پرستانه توده های افغانستانی را در خود ندارند و تقریبا در مجموع دست پروردگان دیروزی ارتجاع پاکستان هستند، با جابجائی مهره های وزارت دفاع و وزارت داخله رژیم، موضوع حملات راکتی نیروهای نظامی پاکستان بر مناطق سرحدی شرقی کشور را بهانه قرار داده و با شعارهای فریبنده و دروغین، ملی گرائی به اصطلاح ضد پاکستانی را دامن می زنند، در حالیکه نیروهای اشغالگر امپریالیستی و نظامیان پوشالی رژیم دست نشانده برای متوقف کردن این حملات عملا هیچ اقدامی به عمل نمی آورند و دست نیروهای پاکستانی را در ادامه حملات کاملا باز گذاشته اند.

این توطئه نظامی سیاسی سه جانبه امپریالیستی، توسعه طلبانه و وطنفروشانه، که به اشتراک امپریالیست های اشغالگر امریکایی انگلیسی، توسعه طلبان پاکستانی و رژیم دست نشانده پیش برده می شود، دو هدف اصلی را تعقیب می نماید: یکی زمینه سازی برای امضای قرارداد امنیتی میان اشغالگران امریکایی و رژیم پوشالی به قصد حفظ موجودیت دراز مدت پایگاه های نظامی استراتژیک امریکا در افغانستان و دیگری هم فراهم نمودن فضای مساعد ذهنی در میان منسوبین رژیم برای امضای قرارداد استراتژیک با دولت پاکستان. هر دو جنبه این توطئه با هم مرتبط بوده و متقابلا تکمیل کننده همدیگر محسوب می گردد.

تا جاییکه کم و بیش افشا گردیده است، اشغالگران امریکایی با شرکت احتمالی اشغالگران انگلیسی و آلمانی، قصد دارند بعد از سال 2014 در حدود 35000 40000 نفر از نیروهای اشغالگر شان را در چندین پایگاه استراتژیک نظامی برای دو دهه دیگر در افغانستان نگه دارند تا از یکطرف نقش حافظ منافع کلی شان در افغانستان و مشخصا نقش پشتیبان رژیم دست نشانده را بازی نمایند و از طرف دیگر مناطق اطراف افغانستان را زیر نظر داشته و کنترل کنند.

امضای قرارداد استراتژیک میان دولت پاکستان و رژیم دست نشانده کابل دو هدف اصلی را دنبال می نماید: یکی به رسمیت شناخته شدن رسمی و صریح خط دیورند و پذیرفته شدن امتیازات سیاسی و اقتصادی پاکستان در افغانستان توسط رژیم پوشالی و دیگری برچیده شدن پایگاه های پشت جبهه یی طالبان در پاکستان توسط دولت آن کشور و وادار ساختن آنها به تبانی و سازش با رژیم دست نشانده. بدین ترتیب گویا قرار است منازعه سرحدی طولانی میان دولتین پاکستان و افغانستان خاتمه یابد، عمق استراتژیک برای پاکستان در افغانستان در سطح سیاسی و اقتصادی، و نه نظامی، رسما پذیرفته شود و طالبان وادار گردند با رژیم پوشالی وارد سازش و مصالحه گردند. آینده نشان خواهد داد که طالبان در اصل رزمندگان استوار علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده هستند یا صرفا یک وسیله و ابزار فشار در دست دوستان پاکستانی شان برای تامین منافع توسعه طلبانه آنها در افغانستان. با تاسف باید گفت که توهم پراگنی ها در مورد حصول پیروزی زودرس و قریب بودن فرار کامل نیروهای اشغالگر از کشور و همچنان پراگندگی و تشتت عملیاتی و شیوع خودسری در میان جنگجویان طالبان، علایم خوبی نیستند و می توانند باعث تشویش باشند.

در هر حال، جنبش انقلابی جوانان افغانستان یکبار دیگر تعهد خود را به ادامه مبارزه در چهارچوب مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی بیان داشته و اعلام می نماید که تا زمان اخراج آخرین سرباز نیروهای اشغالگر از کشور، سرنگونی رژیم دست نشانده و ایجاد یک افغانستان دموکراتیک، مردمی و انقلابی به مبارزه خود و گسترش و تعمیق این مبارزه ادامه می دهد.

واژگون بادامپریالیزم

ننگ ونفرین تاریخ بردست نشاندگان امپریالیست ها

شگوفا باد مقاومت ملی مردمی و انقلابی درسراسر جهان وافغانستان!

جـنـبـش انـقـلابـی جـوانـان افـغـانـسـتـان

16 میزان 1391 ( 7 اکتوبر 2012 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویب سایت: www.afghanistanrmy.org

ایمیل: Jawanaan@gmail.com