Thursday, 09/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹
Úáãی
بشر در آستانه فراتررفتن ازنظام شمس

بشر در آستانه فراتررفتن ازنظام شمس

 

voyager.jpgتهییه مطلب وگزارش از : الینگار

 

فضای پیمای voyager که درسال 1977 به فضا پرتاب شده بوداکنون بعد ازطی17 ملیارد و400 میلیون کیلومتر درمرز های آخری نظام شمس ما رسیده است. این فضا پیما که عازم کرانه های فراترازنظام شمس ما میباشد بطور مسلسل گزارش های را درطول موج خاص به زمین می فرستد.بنا بگفته داکتر ادوارد استون سرپرست این پروژه، این اطلاعات 16 ساعت درراه میباشند تا اینکه به زمین میرسند.

داکترستون میگوید: "ذراتی که ازخورشیدمتصاعد میگردد با مسیر حرکت فرارازمرکز تا این نقطه میرسند وازاین نقطه به بعدعمود برروی فضای نظام شمس حرکت میکنند." این امرنشان میدهد که قدرت کشش به طرف مرکزفضای نظام شمس دراین جا خاتمه می یابد واین به معنی مرزهای نهائی این فضا است. با عبور از این فضا به ساحه ای می رسیم که "میان- ستاره یی" نام دارد وفضا پیمائی وائیجر به زودی به این فضا خواهد رسید.

بنا به گزارش یکی از منابع غربی داکتر ستون گفته است که:"ماهیچ نمی دانستیم که تاچه فاصله ای باید برویم تا از منظومه شمسی خارج شویم. اما حالا می دانیم "

همین منبع از قول دکتر استون گزارش میدهد " هدف اولی ازپرتاب وائیجرها(وائیجر 1 ووائیجر 2) مطالعه سیارات مشتری، زحل، اورانوس و نپتون بود که در سال 1989 کامل گردید.آ نها سپس راهی اعماق فضاشدند و درجهت کلی مرکز کهکشان به حرکت در آمدند. منبع انرژی این فضاپیماها بسته های رادیواکتیواست وابزارهای آنها به خوبی کاروداده ها را به زمین مخابره می کنند. مشاهدات تازه وائیجر1 توسط ابزار"ذرات باردارکم انرژی" که شتاب بادهای خورشیدی را می سنجد انجام شده است. این جریان از ذرات باردارحبابی ر در اطراف منظومه شمسی تشکیل می دهد که به هلیوسفیر موسوم است. این بادها با سرعت "مافوق صوت"حرکت می کنند تا اینکه ازیک مرحله به نام"شوک پایانی" می گذرند. پس از آن سرعت آنها به شدت کم می شود. اندازه گیری وائیجر نشان می دهد که شتاب این بادها در این نقطه اکنون به صفر رسیده است."