Thursday, 09/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹
Úáãی

 

مورچه‌ها مشترکاتصمیم می‌گیرند

 

 

منبع : بیولوژی معاصر(Current Biology)

ترجمه : ج. نویان

 

مطالعات دانشمندان نشان می‌دهدکه مورچه‌ها وقتی که با خطر مواجه میشوند بااطلاعات گسترده دور هم می آیند وبه مشوره واتخاذتصمیم جمعی دست میزنند.

تحقیقات میگویند که اگرچند مغزمورچه کوچک وبه اندازه سرسوزن میباشد ولی ازسیستم پیشرفته ارسال پیشقراول برای جست‌وجوی سکونت‌گاه‌های جدید استفاده میکنند. پیشقراول‌هاازچندوچونی محل جدید به شورای عمومی گزارش می‌دهندوسپس تمام آنها مشترکا تصمیم می گیرند.

 به گفته دانشمندان(استفین سی پریت و ناکاوسیساکی) مورچه‌ها نیزمانند زنبورعسل دارای مغزهای کوچکی هستند اما عصب‌های این عضودرکل، قدرت محاسبه بالارادارد.

مورچه‌های مورد آزمایش جدید ازنوع Temnothorax rugatulus بودند که اندکی بیشتر ازیکدهم انچ طول دارند. این حشرات در صخره‌های واقع درجنگلات‌غرب امریکا وقسمت هایی اروپا زندگی می‌کنند.  آن‌ها درجاهائی زندگی می‌کنندکه درآن جاامکان پیدا کردن یک لانه دیگرخیلی مشکل است ویک مورچه مورچه قادربه زندگی تنهائی نمیباشد،بنابراین بین اعضای کلونی یک نوع تقسیم وظایف وجود دارد.

 براساس پژوهش‌های تیم علمی، این مورچه‌ها درابتدا یک پیشقراول رابرای بررسی مکان‌های موردنظر جهت ساخت لانه روان میکنند. این پیشقراول ازلانه جدید واندازه بزرگی و سوراخ های ورودی وخروجی آن گزارش میفرستد. درصورتی که این مکان مورد تایید پیشقراول باشد، او به کالونی بازمیگردد ویپغام میدهد که به " دنبال من بیایید". پس ازاین پیشقراول دیگربطو"متناوب می دود و با اوملحق می‌شودو برای دیدن مکان جدیدمی‌رود.

 درصورتی که این مکان مورد قبول پیشقراول دوم هم واقع شود، اونیزبه کالونی بازگشته و وشارات پیشقراول اول را تکرارمیکندومورچه‌ دیگری را باخود میبرد. آخرالامردرصورتی که تعدادزیادی از مورچه هامکان پیشنهاد شده را بپسندند، آنها میروند ودرجای نو زندگی شان را شروع میکنند.

دانشمندان دانشگاه شفیلد می گویند که زنبورها نیزسیستم مشابهی به این دارند..