Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
񊂊

 

 

ششم جدی

سالروز تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی را تقبیح کنیم

 

" اعلامیه مشترک دسته هشت مارچ زنان افغانستان" و "جنبش انقلابی جوانان افغانستان 6 جدی 1389

 

ششم جدی سالروز تجاوز نظامی سوسیال امپریالیزم شوروی به افغانستان است. به تاریخ ششم جدی 1358 خورشیدی ، سوسیال امپریالیستهای شوروی بخاطر اینکه بتوانند موقعیت خود را در رقابت با بلوک غرب یعنی امپریالیستهای امریکایی تحکیم ببخشند و بتوانند مزدوران دست نشانده شان یعنی " خلق " و پرچم را سرپا نگه دارند ، به این تجاوز نظامی عریان اقدام نمودند.

امپریالیزم نوخاسته روسیه که در اواسط دهه پنجاه میلادی قدرت سیاسی را در شوروی قبضه کرد، اشتهایش برای کنترول بیشتر بخش ها و مناطق جهان حدت یافت و روز به روز در رقابت با امپریالیزم امریکا و متحدین اش رشد فزاینده ای نمود. روسها بخاطر رسیدن به آبهای گرم بحر هند و خلیج فارس آنهم از طریق افغانستان ، از ایجاد احزاب وابسته به خود یعنی حزب دموکراتیک خلق و پرچم در داخل کشور غافل نماند و در بین سالهای 1956 تا 1973 میلادی در رقابت با امپریالیزم امریکا سه میلیار دالر کمک های اقتصادی و نظامی را به افغانستان سرازیر نمود و در هفتم ثور 1357 خورشیدی کودتای خونین روسها تحت رهبری جنرال هایشان به پیروزی رسید.

رژیم مزدور سوسیال امپریالیستها در اولین گام وابستگی شان به دستگیری و زندانی نمودن عده کثیری از بهترین فرزندان این مرز و بوم پرداختند و عده ای را شبانه گروه گروه از زندان بیرون آورده و زنده به گور ساختند. فشارهای اجتماعی ، اختناق خفقان آور، بربریت و اعمال هرگونه جنایت و ددمنشی بر توده های ستمدیده این دیار ، مردمان آزادیخواه این سرزمین را وادار به مقاومت نمود، مقاومت توده ها به نزدیک ترین مدت زمانی خود دامنه و ابعاد وسیعتری به خود اختیار کرد و کنترول کشور را برای رژیم وابسته به سوسیال امپریالیستهای شوروی مشکل نمود.

اشغال نظامی افغانستان که با مصیب ها و دردهای بیشماری همراه شد، خاطره تلخ ودردناک فراموش ناشدنی را در اذهان توده های ستمدیده این دیار به ارمغان گذاشت. این روز سیه روزی است که ارتش سوسیال امپریالیستی با مجهزترین تسلیحات نظامی از زمین و هوا وارد کشور گردید و قوای متجاوز خود را در سراسر نقاط کشور مستقر نمود.

اشغال افغانستان توسط سوسیال امپریالیستهای شوروی از یکطرف منجر به مقاومت حماسی مردم و از جانبی دیگر منجر به حدت یافتن رقابت بلوک غرب گردید و کشور را به کانون حادترین تضاد جهانی امپریالیستها مبدل نمود. امپریالیستهای امریکایی نیز دست بکار شده و در طول دوران جنگ مقاومت علیه سوسیال امپریالیستهای شوروی و مزدورانشان ، نه تنها احزاب جهادی مرتجع داخلی بلکه نیروهای مختلف خارجی عمدتا عرب را که بعدا القاعده از میان آنها شکل گرفت ، پرورانیدند و در افغانستان نیز مستقر ساختند تا در جنگ علیه رقیب سوسیال امپریالیستی شان به کار گرفته شوند.

با فروپاشی باند مزدور " خلق " و پرچم و بیرون راندن نیروهای اشغالگر سوسیال امپریالیستی از کشور ، دوران حاکمیت مجدد فئودالها و جنگسالاران جهادی ، دوره اختناق و ترور، دزدی، چپاول ، غارت اموال مردم و تجاوز گسترده به زنان شروع شد. قدرت های امپریالیستی و کشورهای ارتجاعی منطقه با دادن پول و اسلحه به باندهای خائن و وابسته خویش هر چه بیشتر آتش این جنگ داخلی را دامن زدند.

جنگ های وحشیانه ارتجاعی داخلی که خود بخشی از استراتیژی نظامی غربی ها برای اشغال بود ، زمینه ساز سریع تجاوز نظامی امپریالیستهای غربی به رهبری امپریالیزم لجام گسیخته امریکا به افغانستان گردید. جنگ تجاوزکارانه سوسیال امپریالیستهای شوروی و ددمنشی مزدوران شان ، خانه جنگی های ارتجاعی اسلامی به اشکال متفاوت جهادی ، طالبی و تهاجم خونین 49 کشور امپریالیستی به رهبری امپریالیزم امریکا، افغانستان را به معنی واقعی کلمه به یک کشور ویران و مخروبه مبدل کرد.

در نتیجه تحمیل چنین جنگها یکی پس از دیگری در طول یک ربع قرن ، بافت اجتماعی جامعه قویا از هم گسیخت. بی سر و سامانی و آشفتگی اقتصادی تا مرز انهدام و نابودی رسید ، فروپاشی سیاسی تمامی نهادهای کشوری و لشکری را در برگرفت ، فقر و فلاکت توده ها و زحمتکشان به منتهی درجه رسید ، نفاق ملی شدیدا عمق و گسترش یافت و وفاق ملی اساسا روبنائی ، متزلزل و ضعیف بسوی نابودی سوق داده شد و سقوط فرهنگی ، واپسگرائی سیاسی و انحطاط فکری و تشدید تهوع آور بردگی زنان در جامعه گسترش یافت.

اینک که یکبار دیگر کشور عزیز ما افغانستان تحت اشغال قراردارد و قوای اشغالگر 49 کشور امپریالیستی و رژیم مزدور و دست نشانده شان بر آن حکم میراند ، ضرورت آن وجود دارد تا خاطرات تلخ و دردناک تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی به افغانستان و اشغال این کشور در ششم جدی 1358 و پیامدهای گوناگون فاجعه بار آنرا، که از اذهان توده های زحمتکش کشور پاک نشدنی است ، و خاطرات افتخار آمیز مقاومت حماسی و جانانه توده های کشور بخصوص زنان و جوانان مبارز وسلحشور این سرزمین را که در مقابل اشغالگران و مزدوران شان تا پای جان جنگیدند و از قربانی نهراسیدند ، در خدمت به برپائی و پیشبرد مبارزه و مقاومت ملی ، مردمی و انقلابی علیه نیروهای اشغالگر کنونی و رژیم دست نشانده شان بیشتر از پیش پرورش دهیم.

ما برین باوریم که فقط با برپائی و پیشبرد موفقیت آمیز چنین مبارزه و مقاومتی قادر خواهیم شد اشغالگران را از کشور بیرون برانیم ، رژیم دست نشانده را از میان برداریم و با ایجاد قدرت ملی ، مردمی وانقلابی ، در مسیر تامین خواست های اساسی ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی توده های مردم به پیش گام برداریم.

 

به پیش در راه برپائی و پیشبرد

مقاومت ملی ، مردمی و انقلابی علیه اشغالگران امپریالیستی و رژیم پوشالی