Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
񊂊
فوران

 

 

 

در رثای زن کمونیست انتر ناسیونالیست وآزادیخواه ایران رفیق نسرین " مینا حق شناس"که سراسرعمر گرانمایه اش را وقف تبلیغ وترویج اندیشه های رهائی بخش (م ل م)کرد ونقش برجسته ئی در انگشتر تاریخ مبارزات (م ل م)ایران وجهان به یاد گار گذاشت.یادش گرامی باد

 

رفیق "حق شناس ما

تو رفتی از کنار ما

تو با غرور وسر فراز

ومرگ تو هزار بار

بلند تر زکوه

وقلعه های شامخ بلند

این جهان

درفش سرخ راه ما

در اهتزاز وپایدار

زشرق وغرب

وهم شمال وهم جنوب

این جهان

به شانه های ستبرستمکشان

به این سرود جاودان

یکی شویم :

برادران وخواهران این جهان

بلند کنیم :

درفش سرخ انقلاب جاودان

نابود کنیم :

ستمگران وخائنان وجانیان

وسازیم این جهان را

گل ستان سرخ جاودان

برای مردم فقیر

وبینوای این جهان

 

 

فوران

16-1-2011