Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
񊂊

 

پیام تسلیئت

دوستان همرزم!

با تاسف ازخبردرگذشت آذردرخشان(مهری علی ملایری) اطلاع یافتیم. آذردرخشان یکی از کادرهای برجسته صف زنان انقلابی ایران درپیکاربرای برابری مرد وزن بود. او درراستای این آرمان تا آن زمانی که میتوانست، مبارزه کرد و درحالیکه از سال ها به اینطرف مریض بود وسخت به آرامش واستراحت نیاز داشت، اما تا آخرین رمقش صحنه مبارزه را ترک نگفت. استقامت و پایداری اودرمبارزه علیه ستمگری جنسی و تلاش های فردی اش برای فایق آمدن بر مریضی وشرکت جستن درپیکارسرمشق خوبی برای انقلابیون میباشد. مرگ آذر درخشان تمام زنان ومردانی راکه برای برابری انسان ازهرنگاه پیکارومبارزه میکنند، درعالمی از اندوه وماتم فرومیبرد.

ما درحالیکه خودرا صمیمانه شریک ماتم واندوه خانواده وبازماندگان آذردرخشان میدانیم به این وسیله درگذشت اورا به سازمان هشت مارس(ایرانی- افغانستانی) تسلیئت میگوئیم.

مائویست های افغانستان

14 جوزا1391