Thursday, 09/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹
ÎÈÑی
ی ی (ی) ی ȡ

ی ی (ی) ی ȡ

 

ی ی: 26ی 1387 Ϙ ی ی یی ی ی ی ی ی ی .

 

ی ییǡ یی ی ی ی ʘی Ϙ ی(ی) ی ی ی ی .

 

ی ی یϺ ی ییǘ ی ی ǘی"" ѐ ی "ی ی ی ی ی یی ی "

 

ییǐ ی یی ی ϘϘ ی ی.

 

ی (Ǎ)ی ی ی ی ی ǁیϘ ی ی .

 

 

.

ی ѐی ی (Коммунисти́ческая Па́ртия Сове́тского) یی ی (Kommunisticheskaya Partiya Sovetskogo Soyuza, acronym) ی 1889Ә ی . ی ییی ی ی 1917یϘϘ ی ی یی یی ی . یǘ ی (Росси́йская Коммунисти́ческая Па́ртия (большевико́в)) یی (Russian Communist Party (bolsheviks)) یی ی ی(ی) ʡی ی .

یی ی юی ʡ ʘ ی ی ی ی . ی ʘ ژ ѐ .