Thursday, 09/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹
ÎÈÑی
کمین موفقانه مائویست های پیرو

کمین موفقانه چریک های مائویست درپیرو

 

ترجمه گزارش: اصیل

 

دردوحمله جداگانه چریک های ارتش خلق حزب کمونیست پیرو 13 عسکر رژیم ارتجاعی کشته شدند. این حمله که بتاریخ 12 اپریل و درقلب منطقه "آیاکوچو" صورت گرفت. "آیاکوچو" منطقه وسیعی میباشد که مرکز نفوذ مائویست ها را درپیرو تشکیل میدهد. قلب دشمن با شنیدن نام "آیاکوچو" میلرزد. این ایالت 500 کیلومتر با لیما پایتخت فاصله دارد.

 

چریک های مائویست پیرو مشهور به چریک های " سیندرو لومینیزو یا راه درخشان" میباشند که ازدهه هشتاد میلادی تا کنون مصروف نبرد با ارتش ارتجاعی پیرو، که از پیشتبانی امپریالیست های امریکایی برخوردار میباشد، میباشند.

 

دریکی از حملات یک افسر و 11 پولیس کشته شدند و درحمله دیگری دوعسکر کشته و یکی هم ناپدید شده است. درین حملات به گفته خود پلیس از دینامیت و بمب دستی استفاده گردیده بود. بگفته وی این حمله درنوع خود دریک دهه گذشته بی سابقه بوده و این حمله در روز پنجشنبه بوقوع پیوسته بود، اما دولت از اعلام آن خود داری کرده بود. سلاح و مرمی های این پولیس ها به صورت غنیمت به چنگ چریک ها افتاد.ا

 

درسال گذشته چریک های ارتش خلق ضربات مرگبار را بعد از توقف نسبی چندساله بردشمن آغازکردند که بیش از 25 سرباز و پولیس به قتل رسیدند و سلاح و امکانات جنگی زیادی بدست چریک ها افتاد.