Thursday, 09/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹
ÎÈÑی
یک مرد عرب سعودی دخترکوچکش راسوزاندودفن کرد

 

 

یک مرد عرب سعودی دخترکوچکش راسوزاندودفن کرد!

 

گزارشگر : و . پیمان (تورنتو- کانادا)

 

یک پایگاه انترنتی ایرانی گزارش داد که یک مرد عرب سعودی دخترکوچکش راآتش زد وجنازه اش رادفن کرد. این پایگاه ازقول مادراین طفل به این صورت به شرح جزئیات این جنایت زن ستیزانه می پردازد." شوهرم پس از سوزاندن "ساره" منتظر ماندکه جان بدهد وسپس دخترم را غسل داد، کفن کرد و در زير خاک صحرا دفن کرد."

به گزارش خبرگزاري مهر،"سلامه المنصوري" مادر"ساره المنصوري" درمنطقه ينبع در گفتگوبا روزنامه عکاظ عربستان اظهار داشت: دخترم 11 ساله بود وهنگامي که پدرش در حال کندن قبرش بود، اين صحنه را مي ديد"

Sarah.jpgاين زن سعودي افزود: در نهايت پس از يک ساعت و نيم  ساره جان داد و شوهرم که ناظر سوختن دخترش بود پس از مطمئن شدن از مرگش وي را غسل داد، کفن کرد و در همان قبري که ساره شاهد ديدنش بود دفن کرد.

مادر ساره با تشريح جزئيات اين قتل وحشتناک شکايتي را به مقامات قضايي سعودي تحويل داده و خواستار تحقيق درباره اين جنايت وحشيانه از سوي همسرش شده است.

اين مرد سعودي که چند زن ديگر نيز دارد دخترشان را به علت سه روز نيامدن به خانه به قتل رسانده است. مادر ساره در اين باره مي گويد: ساره به علت اختلاف با يکي از خواهرانش و از ترس پدر و برادرش به مدت سه روز به خانه نيامد. اما پدربزرگش وي را در روز پنجم فوريه به خانه آورد و از پدرش قول گرفت که کاري به او نداشته باشد.

اين زن سعودي تاکيد کرد: ساره هنگامي که پدرش براي کشتن وي آماده مي شد ازاو پرسيده:"چرا مرا مي کشي" وپدرش جواب داد: "تو اعصاب مراپريشان کرده اي".

لازم به تذکر است که عربستان سعودی یکی ازکشورهائی است که درآن به زنان اززاویه"موجودناقص العقل که از قبرغه چپ مرد آفریده شده" می بیند. دراینکشور زنان حق رانندگی را ندارند. دربرخی موارد قوانین ضد انسانی مانند قطع دست سارق درآن به اجرا گذاشته میشود. جالب اینجاست که نه "مدافعان حقوق بشر"نه"طرف داران آزادی زن" ونه کشورهای غربی ویا سازمان ملل متحد در مورد قوانین ضدانسانی این کشورچیزی نمی گویند. دموکراسی وحقوق بشرآنها برای آن جاهائی است که منافع غارتگرانه شان درآنجاها با خطر مواجه شده باشد. برای لت وکوب یک ملای هندودرتبت ده هزار روزنامه غربی وصدها کانال تلویزیون وهزاران ایستگاه رادیو به تبلیغ میپردازندکه چینی ها ملای هندوی تبتی ر لت وکوب کرده اند ولی اگر درعربستان سعودی یک جنایتکاردخترخرد سالش راآتش میزند(که به گمان اغلب نه این اولین باراست که یک چنین حادثه دراینکشور به وقوع می پیوندد ونه هم اینگونه حادثه هادراینکشورنادراست) هیچکسی حرف نمی زند.

با این حال سازمان القاعده واخوان المسلمین میگویند که اینکشورها به اندازه کافی شرع اسلامی را به کار نمی بندند.