Friday, 10/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۲۲ حمل ۱۳۹۹
ÇØáÇÚیå åÇ
به مناسبت درگذشت زنده یاد رفیق نسرین (مینا حق شناس)

 

به مناسبت درگذشت زنده یاد رفیق نسرین (مینا حق شناس)

 

 

 

اعلام همبستگی

با سازمان زنان هشت مارچ ( ایران افغانستان)

 

غم مرگ عزیزان به خاک افتاده سنگین است دل یاران به سوگ رفتگان رنجور و غمگین است

ولی ، نبود غم واندوه علاج رنج و درد ما مداوا بهر درد ما، بود عزم نبرد ما

 

با تاسف اطلاع یافتیم که رفیق نسرین یکی از فعالان جنبش انقلابی زنان ایران و یک تن از موسسین سازمان زنان هشت مارچ ( ایران افغانستان) به تاریخ 18 جدی 1389 مصادف با 8 جنوری 2011 بدرود حیات گفته است. یادش جاودانه و راهش پر رهرو باد!

درگذشت رفیق نسرین ، ضایعه ای است که نه تنها بر جنبش انقلابی زنان ایران بلکه بر جنبش انقلابی زنان سراسر جهان سنگینی میکند. رفیق نسرین زنی سلحشور و مبارز ، معلمی مهربان و دلسوز، و شاعری معاصر و بزرگ بود. او بعد از بنیان گذاشتن سازمان زنان 8 مارچ ( ایران افغانستان) بخشی از زندگی اش را متمرکز بر فعالیت های افغانستان در اروپا نمود. او همچنان بر دیدگاه های سنتی رایج در میان جنبش انقلابی زنان ایران و افغانستان مبنی بر کم اهمیت جلوه دادن مقام زن که بیان دقیق قبول ستم مرد بر زن بود ، جسورانه مقابله نمود و مروج و مبلغ اندیشه های نوین با معیارهای انقلابی در سطوح متفاوت بود. او کاملا معتقد بود که با ایده ها و رفتارهای کهن و سنتی نمیتوان برای جامعه ای نوین و خالی از ظلم وستم مبارزه کرد و نمیتوان با چنین بینش و اندیشه ای مبارزات انقلابی را به ثمر رساند.

رفیق نسرین ، زنی بود که آگاهانه و داوطلبانه زندگی خود را وقف مبارزه و نبرد عظیم برای رهائی زنان ستمدیده از زیر یوغ اسارت و بردگی نموده بود. او استقامت استراتیژیک خود را با پافشاری بر آرمان های والای انقلاب و رهائی جامعه بشری و رسیدن به جامعه ای فارغ از هرگونه ستم و استثمار میدانست. نقش رفیق نسرین ، در شرایط فعلی که از یک طرف دولت مرتجع ایران بیرحمانه بر خلق زحمتکش ایران بطور اخص زنان مورد ستم مردسالار آن جامعه حمله میکند و از ضعف جنبش های انقلابی درون ایران و یاس و ناامیدی و سرخوردگی که دامن گیر شان شده سوء استفاده مینماید و از طرفی دیگر که 150 هزار قوای اشغالگر امپریالیستی به افغانستان حمله ور شده ودولتی مزدور ودست نشانده را بنا نهاده است ، بسیار جدی و حساس بود؛ اما متاسفانه که این رفیق رزمنده دیگر در میان ما نیست.

" جنبش انقلابی جوانان افغانستان " در مسیر مبارزه علیه اشغالگران امپریالیستی و خائینین ملی دست نشانده اش بر محور برپائی و پیشبرد مقاومت ملی ، مردمی و انقلابی ، یاد و خاطره این رفیق رزمنده را گرامی میدارد و درگذشت رفیق نسرین را به تمامی فعالین جنبش انقلابی زنان ایران ، جنبش انقلابی زنان افغانستان و جنبش های انقلابی سراسر جهان و یکایک اعضای خانواده اش تسلیت گفته و خود را در غم از دست دادن این رفیق گرامی با سازمان زنان هشت مارچ ( ایران افغانستان) شریک میداند.

غم و اندوه ناشی از درگذشت رفیق نسرین را به نیروی مبارزاتی برای براندازی نظام حاکم بر جهان بدل کنیم!

" جنبش انقلابی جوانان افغانستان"

23 جدی 1389

( 13 جنوری 2011)