Tuesday, 07/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
سه شنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ
گزارشی ازتجلیل 8ام مارچ و نوروزسال 1390 در هالند

گزارشی

ازتجلیل 8ام مارچ و نوروزسال 1390

در هالند

گزارش دهنده : هادی

گزارشگر"3عقرب"www.3aaqrab.org ازهالند گزارش میدهد که پناهندگان افغانستان دراینکشور روزجهانی زن وروزنوسال1390 رابتاریخ 19 ام مارچ جشن گرفتند. این جشن که به ابتکار اتحادیه ملی- مترقی پناهندگان(انجمن مردم) برگزار شده بود ساعت 6 بعدالظهرآغازوساعت1بامدادروز20 ام مارچ رسماپیایان یافت. دراین جشن صدهاتن زن ومرد، پیروجوان ازتمام ملیت های افغانستان بدون هیچگونه تبعیض زبانی، مذهبی ومنطقوی شرکت ورزیده بودند. زنان مترقی وپیشروایرانی وملل دیگرنیزدراین جشن حضور داشتند.

جشن ترتیبات خاص پذیرائی ومهمان نوازی مردم افغانستان را به نمایش میگذاشت. چندطفل بالباس آراسته دم دروازه ورودی به پذیرائی ایستادبودند. هر دوشیزه وخانم باتقدیم یک شاخه گلاب آتشین خوش آمدید گفته میشد. میزهاوچوکی ها طوری چیده شوده بودندکه تاحدممکن فضای یک خانواده راآماده بسازند. نوشیدنی سردغیرالکهولی وچای باشیرینی برسر هرمیزآماده بود.

ساعت 7 شام احمدفرید پویا، مسئول فرهنگی انجمن مردم شروع جشن را اعلام را کرد. آقای پویابعد ازشرح مختصر روزجهانی زن برروی اهمیت تاریخی نوروزمکث کوتاهی نمود.اوباخوش آمدید گفتن تمام مهمانان افغانستانی و ملل دیگربیانیه مختصرش رااختتام بخشید. به تعقیب آن هنرمندان جوان افغانستان به اجرای موسیقی افغانستانی پرداختند.

بعدازاجرای چندآهنگ نخست بوستان حضوری معاون فرهنگی انجمن وسپس خانم فاطمه حیدری زن انقلابی افغانستان شعر زیبائی رادرموردستم برزن قرانت کردندکه باکف زدن های پی درپی مدعوین وبه ویژه خانم هاودختران جوان دنبال شد.

ساعت 8 شب اشرف صمیم، محصل جوان افغانستانی درهالندبه سمت دستیارسخنگوی جشن، حاضربودن طعام رااعلام کرد. دستگاه های مختلف فلم برداری که صحنه های این محفل راضبط میکردند، کارشان راتوقف داده وبا مدعوین به صرف طعام پرداختند. طعام که ازچندنوع برنج سفیدوزرد، قابلی، سبزی، قورمه وسلاته افغانستانی تهیه شده بود، برای مهمانان ملل دیگر خیلی جالب بود. بعدازصرف طعام موسیقی ورقص دربرنامه شامل بودند. بعدازاجرای دوپارچه موسیقی، فاطمه حیدری بیانیه پرشوری را درموردستم برزن ایراد کرد که ازجانب مدعوین وبه خصوص زنان ودختران جوان باکف زدن های پرشوروپی درپی همراه بود. صدای گیراوصلابت انقلابی این زن جوان انقلابی افغانستانی محفل را به شور درآورده بود.

بعدازیک وقفه نیمساعته که باموسیقی وخواندن های افغانستانی ازجانب هنرمندان جوان"جاویدمحب" و"جاوید افکار"پرمیشد، نعیم فرزاد منشی عمومی اتحادیه بیانیه پرشوری را ایراد کرد که با کف زدن های پرشور مدعوین بدرقه شد. بعدازاین بیانیه یک دسته دختران جوان برنامه کوچکی رااجراکردند که درنوع خود برای مردم افغانستان درخارج بی سابقه بود. بعدازاین برنامه "فریده فراز"یکی اززنان انقلابی ایرانی سخنرانی مختصری در موردستم برزن داشت که برای همه جالب بود. سخنان فریده فرازباشعار"مرگ بر جمهوری زن ستیزاسلامی "پایان یافت. به تعقیب آن آقای رمضان محبی رئیس عمومی انجمن به گزارش مختصرازفعالیت های اتحادیه پرداخت. او همچنین ده تن اعضای شورای اجرائیه وشورای نظارت و معاونین آنهارابه مدعوین معرفی کرد. جالب اینجا بود که این افراددراین محفل هرکدام مشغول یک کاربودند، یا ظروف را می شستند، یاطعام میبردندویاچای دم میکردندویا ازمهمانان پذیرائی میکردند.

دراخیربرخی ازمحصلین وهمچنین مسئول فرهنگی انجمن ازظفر نادر که در کورس آمادگی برای دانشگاه،که به ابتکار این اتحادیه دایر گردیده، ریاضی وفیزیک تدریس میکند، خواهش کردندکه در مورداوضاع کنونی دنیاوموقف زنان در بطن نظام حاکم برای شان سخنرانی کند. این سخنرانی که بعدازقرائت دوبیتی های جالبی که خانم سهیلا عاشور ازامریکا فرستاده بود، انجام یافت، آخرین سخنرانی این محفل بود.