Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ÒÇÑÔ åÇ

 

 

گزارشی از تجمع اعتراضی مردم در ولایت هرات

10 دسامبر 2012

روز یکشنبه مورخ 19 قوس 1391 ( 9 دسامبر 2012) حدود یکصد و پنجاه تن از اهالی شهرک اسلام قلعه ولایت هرات، در مقابل کنسولگری ایران تجمع نمودند. این تجمع بخاطر آن صورت گرفته بود که بنا به گفته معترضین در جریان دو ماه گذشته 26 تن از باشندگان مناطق ولسوالی کهسان و اسلام قلعه که قصد رفتن به کشور ایران را داشتند به دلایل نامعلوم توسط مرزبانان ایرانی به قتل رسیده اند و دولت فاشیستی ایران، اجساد این تعداد کارگران کشته شده، را به فامیل هایشان تسلیم نکرده است.

تظاهرکننده گان با شعارهای " مرگ بر ایران "، با پرتاب سنگ شیشه های اتاق های اداری و دروازه کنسولگری ایران را شکستاندند و این عمل منجر شد تا چندین تن از پولیس محافظ دروازه اقدام به فیر هوائی نمایند.

یک تن از داکتران شفاخانه حوزوی هرات که نخواست نامش فاش گردد اعلام داشت که طی این تظاهرات ده نفر از تظاهر کننده گان به صورت سطحی زخمی شده اند که ثبت و راجستر شفاخانه حوزوی نیز میباشند.

تظاهرکننده گان که عکس های کشته شده گان را با خود حمل میکردند خواهان آن بودند که دولت اخندی ایران باید اجساد قربانیان را به فامیل هایشان تسلیم نماید، وقتیکه پولیس به فیر هوائی اقدام نمود، صفوف تظاهر کننده گان به هم خورد ولی بعد از لحظاتی دوباره تجمع نموده و تحت تدابیر شدید امنیتی روبروی دروازه ولایت جمع شدند. آنها ادعا داشتند که: " چهار ماه میشود کسی به داد ما نرسیده است، تا کابل رفته ایم و هرچه داد کشیدیم کسی صدای ما را نشنیده است. ما خواهان جنازه های قربانیان خویش هستیم. "

تظاهرات تا ساعات دو بعد از ظهر دوام نمود و والی هرات ( نماینده رژیم پوشالی) با وعده های سرخرمن طبق روال معمول به مردم گفت که این کار را از طریق ریاست ارتباط خارجه و وزارت خارجه پیگیری خواهد نمود. سپس مردم را به آرامش دعوت نموده و تظاهرات را خاتمه یافته اعلام نمود.

این اولین باری نیست که رژیم فاشیستی ایران علیه مهاجران افغانستانی مقیم آن کشور ستم روا میدارد. تا حال تعداد زیادی از کارگران آواره افغانستانی مقیم ایران به اتهام های متعددی اعدام شده اند که جنازه های آنها به اقارب شان تسلیم داده نشده است. همچنان دولت فاشیستی ایران، چندی پیش تهاجم سازمان یافته ای را علیه کارگران مهاجر مقیم یزد به راه انداخت که طی آن تعداد زیادی از کارگران آواره مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند. همچنان ورود کارگران و مهاجران افغانستانی به پارکی در نزدیکی اصفهان ایران ممنوع اعلام شد، و برعلاوه فاجعه کشتار ده ها پناهجوی آواره افغانستانی در مرز ترکیه نیز رعشه بر اندام هر انسان آزادیخواهی می اندازد، و .....!

این عوامل باعث گردیده که واکنش های تندی را در افغانستان برانگیزد و تظاهرات شماری از زحمتکشان این خطه را در ولایات مختلف کشور دامن زند که هر یک از این تظاهرات های مردمی به نوبه خود توانسته است لرزه بر اندام رژیم پوشالی بیاندازد ولی اینگونه تظاهراتها تا حال، یا با سرکوب خونین مواجه گردیده و یا با وعده های سرخرمن ماست مالی شده است.